Outrup Kultur- og Idrætscenter
Undervisning i Outrup Skole
Outrup Skole

kort

August 2022
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  • 01-top-11.jpg
  • 04-top-10.jpg
  • 03-top-03.jpg
  • 05-top-07.jpg
  • 05-top-03.jpg
  • 01-top-01.jpg
Søg på google
logo
TV-oversigt:
Hør netradio:

Telefoncentral
I bogen ”Outrup Sogn før 1935” af H.K. Kristensen kan man bl.a. læse følgende:
1904 oprettedes Ovtrup Central med 4 Abonnenter.

El-forsyning
I bogen ”Outrup Sogn efter 1935” af Henning Nielsen m.fl. kan man bl.a. læse følgende:
Den 14. juni 1909 blev der afholdt et møde på Højskolehjemmet med det formål at få oprettet et el-værk i sognet. Et elværk blev derefter opført på en grund ved Højskolehjemmet. I 1915 blev foretaget en større udvidelse af værket.…. Forsyningsområdet blev efterhånden udvidet, bl.a. kom Henne Stationsby med, og i 1923 nåede elektriciteten til Debel.… I Debel kneb det med at få strøm nok. Den ene nabo kunne ikke anvende sin motor, hvis den anden nabo også brugte sin, og da mejeriet i 1940 overvejede at anskaffe en 15 hestes motor, betvivledes det, at værket evnede at forsyne den med strøm.… men så den 28. september 1949 skete den afgørende hændelse: Olie løb ned på en aksel, der udbrød brand, og værket nedbrændte. Efter en ekstraordinær generalforsamling blev det med et flertal på 245 mod 56 vedtaget at undlade at genopbygge værket og i stedet for gå over til vekselstrøm. Derefter hed det ikke Outrup elværk, men Outrup transformatorforening. …

I perioden 1960 - 80 opførtes der mange nye parcelhuse i byen, og det medførte stort forbrug og stor aktivitet i foreningen. Man drøftede i den forbindelse at gå over til forsyning fra SAEF, og ved et bestyrelsesmøde i 1977 redegjorde direktør Borre for betingelserne for direkte forsyning.…. den 8. februar 1979 holdtes det sidste bestyrelsesmøde i Outrup transformatorforening.

Vandforsyning
I bogen ”Outrup Sogn efter 1935” af Henning Nielsen m.fl. kan man bl.a. læse følgende:
I Outrup gik starten i 1933, hvor et udvalg af borgere med elektriker Enevoldsen som formand overvandt de første vanskeligheder og fik startet et vandværk.… Såvel vandværk som den første boring lå i Søndergade. Senere blev der foretaget to boringer på Rottarpvej ved eksportslagteriet. Anlægget blev projekteret af ingeniør Pedersen, Pandrup, og omfattede kun forsyning af selve byen. Senere blev der også etableret et vandværk for landområdet.….

Ved generalforsamlingen samme år (1968) blev der forelagt planer for et større vandværk omfattende hele sognet og dannet ved sammenslutning med et tidligere etableret vandværk for landområdet. Det nye vandværk blev anlagt med såvel boringer som bygninger tæt ved og i Rottarp plantage.

Varmeforsyning
I bogen ”Outrup Sogn efter 1935” af Henning Nielsen m.fl. kan man bl.a. læse følgende:
Langt op i det tyvende århundrede var fælles varmeforsyning et ukendt begreb i landsogne. Man klarede sig med lokale varmekilder, først og fremmest hedetørv og klyne, men efterhånden som plantagerne voksede til, også med et tilskud af træ. Importeret brændsel anvendtes kun i begrænset omfang. Under krigen 1940-45 og i årene derefter toges en anden hjemlig brændselsreserve i brug, nemlig brunkullene, som opgravedes i de midtjyske lejer. Allerede i 30-erne syslede smedemester Hans Nielsen med tanken om en fælles varmeforsyning for Outrup by. Der skulle imidlertid gå mange år, før tanken blev realiseret. Det skete først i 60-erne, og den 12. april 1965 kunne der så holdes stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse og vedtagelse af love. …

En naboejendom blev købt i 1990, og allerede den 9. juni 1993 indviedes det nye værk, der foruden varme også producerer elektricitet.