Outrup Kultur- og Idrætscenter
Outrup Skole
Undervisning i Outrup Skole

kort

August 2019
M T O T F L S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  • 01-top-11.jpg
  • 05-top-07.jpg
  • 01-top-01.jpg
  • 03-top-03.jpg
  • 04-top-10.jpg
  • 05-top-03.jpg

billedeFirmaet blev stiftet maj 1997 af arkitekt M.A.A. Henning Jensen og har således nu eksisteret i 14 år. Men den arkitektfaglige erfaring rækker helt tilbage til 1978, hvor Henning Jensen blev færdiguddannet som arkitekt.

Firmaets primære arbejdsområde er den fysiske planlægning – lokalplaner o.l. - men firmaet løser også andre arkitektfaglige opgaver, som eksempelvis registrering af den bebyggede kulturarv (SAVE-vurdering af bevaringsværdige bygninger), rådgivning ved renovering af bevaringsværdig bebyggelse samt planlægning og afvikling af udstillinger og konferencer om miljøvenligt byggeri.

FAKTA ...
 
- Mere end 25 års erfaring med fysisk
  planlægning
 
- Lokalplaner
 
- Bygningsbevaring
 
- Miljøvenligt byggeri
 
- Medlem af Akademisk Arkitektforening
 
- Medlem af Foreningen Bæredygtige
  Byer og Bygninger
 
- Medlem af Bevaringsforeningen for
  Varde og Omegn


Firmaet har et indgående kendskab til plansystemet og de forventninger, som kommunerne har til planarbejder. Dels gennem et mangeårigt konsulentarbejde for kommuner, dels fra ansættelse i det kommunale system - såvel som planlægger som byggesagsbehandler. Der er således oparbejdet et grundigt kendskab til sagsgangen set fra begge sider af skrivebordet.

Hvor firmaet ikke selv har ekspertisen, har de forskellige samarbejdspartnere, som de kan gøre brug af.Fysisk planlægning – lokalplaner m.m.
Klik for at åbne i pdf-fil Firmaet har mere end 25 års erfaring med fysisk planlægning med speciale i lokalplanlægning. Inden for den fysiske planlægning er firmaets kunder især offentlige myndigheder (kommuner), der ønsker hjælp til udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplaner. Men også andre konsulentvirksomheder, entreprenører og private, som ønsker projekter gennemført, hjælpes gennem processen - ved udarbejdelse af eksempelvis lokalplaner, skitser, ansøgninger m.m.

Statslige myndigheder som Miljøministeriet og Kulturarvsstyrelsen har firmaet også på kundelisten. En bevarende lokalplan for klitgårde ligger således på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside, som eksempel på hvorledes en bevarende lokalplan for bebyggelse i det åbne land kan udarbejdes.

Du kan finde omtalen her
 
Du kan se lokalplanen her
abgs3
Bygningsbevaring
Af løste opgaver inden for bygningsbevaring kan nævnes: Deltagelse i udarbejdelse af vejledning for vedligeholdelse og istandsættelse af klitgårde, udarbejdelse af bevarende lokalplaner for klitgårde, udarbejdelse af bevarende lokalplan for et villabyområde fra omkring 1920´erne, udarbejdelse af bevaringsregistrant for klitgårde, udarbejdelse af sogneatlas for bevaringsværdige bebyggelser i by og på land, udarbejdelse af bevarende lokalplan for bolig- og sommerhusområde fra perioden 1800 til ca. 1980´erne, rådgivning ved renovering af bevaringsværdige bygninger.

 
Miljøvenligt byggeri
Inden for byggesektoren samarbejder firmaet med andre arkitektvirksomheder - især med interesse for det miljøvenlige byggeri. Firmaets kunder har hidtil været private, entreprenører og institutioner.

Miljøvenligt byggeri er et byggeri, hvor miljøbevidste løsninger er tænkt ind i alle byggeriets faser.
 
• Er der anvendt et materiale med en begrænset ressource eller et materiale, der er fornybart -
  eksempelvis træ?
Klik for at åbne i pdf-fil
 
• Er det et lokalt materiale, eller er der et stort energiforbrug til transport
  af materialet?

 
• Er der et stort energiforbrug til udvinding og bearbejdning af materialet?

I miljøvenligt byggeri er der foretaget en totaløkonomisk betragtning på byggeriet i hele bygningens forventede levetid.
Her er der ikke kun tænkt på, hvad det koster at opføre bygningen, men også hvad driftsomkostningerne vil blive. Omkostninger til varme, el og vand og til vedligehold af materialer. Og til eventuel bortskaffelse af materialerne ved nedrivning eller ombygning.


For at vise hvordan man kan bygge og anlægge mest miljøvenligt har firmaet været idémager og koordinator på følgende velbesøgte byggeudstillinger og konferencer om Miljøvenligt Byggeri.
 
• Udstilling, konference og forbrugeraften på Ringkøbing Rådhus i et samarbejde med Vestjyllands
  Miljø- og Energikontor og Grøn Guide Ringkøbing.

 
• Udstilling og konference i Odense Rådhussal og på Flakhaven foran Rådhuset i samarbejde med
  S&I Arkitekter (nu Creo Arkitekter A/S) og MiljøForum Fyn.

 
• Konference om Miljøvenligt Byggeri på Folkehjemmet i Aabenraa i samarbejde med S&I Arkitekter
  (nu Creo Arkitekter A/S) og Grønt Netværk Sønderjylland.Se mere på www.abgs.dk

Klik for at åbne i pdf-fil Klik for at åbne i pdf-fil Klik for at åbne i pdf-fil