Outrup Skole
Undervisning i Outrup Skole
Outrup Kultur- og Idrætscenter

kort

Juni 2022
M T O T F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
  • 03-top-03.jpg
  • 01-top-11.jpg
  • 05-top-07.jpg
  • 04-top-10.jpg
  • 01-top-01.jpg
  • 05-top-03.jpg
Søg på google
logo
TV-oversigt:
Hør netradio:

Outrup Håndværker og Handelsstandsforening har til formål at tilvejebringe et godt og venskabeligt forhold blandt medlemmerne og varetage deres interresser. Alle julebilleder_2010_005håndværkere, handlende og industrivirksomheder i Outrup kan optages i foreningen som blev dannet d. 12 feb. 1987 i daværende Blåbjerg kommune, nu Varde kommune. Foreningen består af et bredt udvalg af De erhversdrivende for Outrup og omegn.

P6120019Af aktiviteter som foreningen står for kan nævnes Torvedag i sommerhalvåret hvor blandt andet byens børn har mulighed for en kræmmerstand, julearrangementet er et andet populært arrangement som også trækker store dele af byens borgere til samling på pladsen foran Brugsen hvor børnene blandt andet skal vække julemanden. Foreningen har også ansvaret for byens "porte" som står ved samtlige indkørselsveje til Outrup, ligesom De også varetager byens flag langs hovedgaden.

 


VEDTÆGTER FOR OUTRUP HÅNDVÆRKER OG HANDELSSTANDSFORENING

 

§ 1. Foreningens navn er Outrup Håndværker og Handelsstandsforening, og er hjemhørende i Varde Kommune.

§ 2. Foreningens formål er navnligt at tilvejebringe et godt og venskabeligt forhold blandt medlemmerne, søge at fremme håndværker og handelsstandens tarv, og værne om Deres interesser, samt til i det hele taget at optage sådanne spørgsmål til løsning, som måtte have betydning for håndværker og handlende i Outrup.

§ 3. Som medlemmer af foreningen optages alle håndværkere, handlende og industrivirksomheder i Outrup

§ 4. Medlemmerne svarer et årskontigent, der fastsættes af bestyrelsen. Kontigentet opkræves forud. Regnskabet er kalenderåret. Det første års kontigent fastsættes på den stiftende generalforsamling.

§ 5. Skulle det findes ønskeligt at udelukke et medlem af foreningen, kan dette kun finde sted, når bestyrelsen billiger, at sagen bringes frem på en generalforsamling, og udelukkelsen kan af denne kun foretages med 3/4 af de afgivne stemmer.

§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Det første år er 2 af bestyrelsens medlemmer på omvalg efter lodtrækning. Derefter afgår lige år 3, og ulige år 2 medlemmer.

§ 7. Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol og er ansvarlig for foreningens midler.

§ 8. Formanden leder forhandlingerne ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 9. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Der skal indkaldes skriftligt - indeholdende dagsorden - 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der skal foretages ordinær følgende:

1; Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2; Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

3; Indkomne forslag.

4; Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5; Valg af 2 revisorer.

6; Valg af 2 suppleanter.

7; Evt.

Enhver afgørelse sker ved simpel stemmeflertal.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det og opgiver hensigten med mødet.

§ 11. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal indsendes senest  8 dage før - til formanden.

§ 12. På generalforsamlingen skal der vælges 2 suppleanter, som har pligt til at hjælpe bestyrelsen, når denne mener det nødvendigt.

§ 13. Beslutning for foreningens opløsning kan træffes på en derom særlig indkaldt generalforsamling, på hvilken 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, og de 2/3 af De mødende stemmer for forslaget. Dersom gyldig vedtagelse af foreningens opløsning ikke finder sted indvarsles til ny generalforsamling hvor mindst 3/4 af de mødte skal stemme for opløsning for at få forslaget vedtaget. Vedtages opløsningen, tager generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse angående anvendelse af foreningens midler.

§ 14. Vedtægtsændringer. Forandringer vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Vedtaget den 12. feb. 1987

 


Bestyrelse:

Formand:
Anders Jepsen

Næstformand:
Torben Knudsen 

Kasserer:
Peter Hansen 

Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Sørensen og Søren Nissen 

 


 

                   Medlemmer af Håndværker og Handelsstandsforeningen

 


Dagli`Brugsen
Storegade 27
6855 Outrup
Tlf: 75 25 10 10
Hjemmeside, klik her.


Outrup Bageri I/S
Storegade 21
6855 Outrup
Tlf: 75 25 10 41

 


 

Andelskassen Varde
Otto Frellos Plads 4,
6800 Varde          

Tlf. 87 99 54 10
Hjemmeside, klik her.

 


 

Nr. Nebel Sparekasse
Storegade 24
6855 Outrup
Tlf. 75 25 13 66
Hjemmeside, klik her.

 


 

Kirchheiner EL A/S
Storegade 30
6855 Outrup
Tlf. 75 25 11 66
Hjemmeside, klik her.

 


 

El-Installatør Ebbe Sandal Nielsen & Søn Aps
Juulsvej 1
6855 Outrup
Tlf. 75 25 13 57

 


 

XL-Byg Outrup Tømmerhandel
Søndergade 18
6855 Outrup
Tlf. 75 25 12 22
Hjemmeside, klik her.

 


 

Thor Byg Outrup Aps v/ Søren Nissen
Sdr. Tangevej 30
6855 Outrup
Tlf. 75 25 14 24
Hjemmeside, klik her.

 


 

P. Jensen & Sønner Aps v/ Frands Poulsen
Gartnervænget 16
6855 Outrup
Tlf. 75 25 15 06
Hjemmeside, klik her.

 


 

Hotel Outrup
Jernbanegade 2
6855 Outrup
Tlf. 75 25 18 00
Hjemmeside, klik her.

 


 

Dana Print
Vittarpvej 90
6855 Outrup
Tlf. 75 25 14 33
Hjemmeside, klik her.

 


 

Outrup Autoservice
Storegade 78
6855 Outrup
Tlf. 75 25 10 78

 


 

Byggefirmaet Arco v/Tømrermester Bruno Jensen
Kløvbakken 48
6855 Outrup
Tlf. 75 25 10 48 / 20 33 10 48
Hjemmeside, klik her.

 


 

J.P.Autoservice Aps
Dejrupvej 73
6855 Outrup
Tlf. 75 25 19 95
Hjemmeside, klik her.

 


 

VVS. Outrup Aps v/ Martin Kyndesen
Storegade 47
6855 Outrup
Tlf. 75 25 10 12

 


 

Hair-Fashion
Storegade 7
6855 Outrup
Tlf. 75 25 14 55

 


 

PLR Transport Aps
Gartnervænget 29
6855 Outrup
Tlf. 75 25 16 76 / 40 25 09 76
Hjemmeside, klik her.

 


 

PS Porte DK
Lundtangvej 111
6855 Outrup
Tlf. 75 25 12 44
Hjemmeside, klik her.

 


 

Hans Sørensen Transport
Skyhedevej 71
6855 Outrup
Tlf. 20 65 56 12
Hjemmeside, klik her.

 


 

Axelgaard Resort & Conference
Nymindegabvej 241
6855 Outrup
Tlf. +45 76 52 20 10
Hjemmeside, klik her.

 


 

Murerfirmaet B.S.Riber Aps  v/ Brian Riber
Søndergade 22
6855 Outrup
Tlf. 23 60 52 59

 


 

Tange - Foto
Hennevej 1
6855 Outrup
Tlf. 75 25 16 31 / 42 22 99 30
Hjemmeside, klik her.

 


 

Egsgaard Byg
Hennevej 3
6855 Outrup
Tlf. 24 27 40 63
Hjemmeside, klik her

 


 

Norlax
Gartnervænget 31
Tlf. 76 52 23 00
6855 Outrup
Hjemmeside, klik her