Outrup Kultur- og Idrætscenter
Outrup Skole
Undervisning i Outrup Skole

kort

December 2020
M T O T F L S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
  • 03-top-03.jpg
  • 01-top-01.jpg
  • 05-top-07.jpg
  • 05-top-03.jpg
  • 04-top-10.jpg
  • 01-top-11.jpg
Søg på google
logo
TV-oversigt:
Hør netradio:

På et møde i Plan og Teknikudvalget i Varde Kommune den 18. juni var der bl.a. et punkt om prioritering af cykelstier på dagsorden. Endnu en gang blev cykelstien langs Debelvej forbigået.

Det er også med stor undren, at vi (Cykelstigruppen lang Debelvej) læser beslutningen i Plan og Teknikudvalgets møde angående prioritering af cykelstier.

Cykelstigruppen havde indsendt nedenstående række spørgsmål/oplysninger til udvalgsmedlemmerne, men for os ser det ud til at de blot er ignoreret. De supplerende spørgsmål/oplysninger var indsendt for at politikerne kunne træffe deres beslutninger på bedst muligt oplyste baggrund.

Vi forstår ikke den anlægssum på ca. 7,5 mio. kr. inkl. baneoverkørsel til ca. 1 mio. kr., som forvaltningen kommer frem til. Hvis vi trækker udgiften ud, som Bane Danmark skal afholde, er forvaltningens anlægssum 6.500.000 mio. kr., hvor vi med et konkret tilbud fra entreprenør kan dokumentere en anlægssum på kr. 4.236.500 mio. kr. ekskl. baneoverkørsel. Vi synes det er en stor afvigelse.

Vi synes desuden, at det er forkert at indregne udgiften til skæring af jernbanen. Dels er det tilsyneladende en udgift som Banedanmark skal afholde og dels har vi tidligere påpeget, at hvis noget tilsvarende ikke er nødvendigt på den tilsvarende overkørsel ved Nymindegabvej mellem Outrup og Nr Nebel, så kan det vel også udsættes her på Debelvej.

Det er i materialet fra forvaltningen oplyst, at Debelvej benyttes af 12 elever til Outrup Skole (efterfølgende af forvaltningen dog rettet til 22). Det er muligt, men der synes ikke at være taget hensyn, at der yderligere er en hel del af de lidt større elever, der cykler til trinbrættet i Løftgårde for at tage toget til Nr. Nebel Skole eller Varde (mindst en 8 – 10 stykker dagligt).

Hvis man medregner børn fra de tilstødende veje (Sdr. Tangevej, Løftgårdevej, Lundtangvej, Sønderbyvej og Debelvej øst for Sønderbyvej), så er antallet af børn og unge brugere/kommende brugere af strækningen betragteligt. Vores egen optælling siger 0-6 år: 18 børn; 6-12 år 14 børn og 12-18 år 15 børn.

Endelig så bruger børn og unge igen vejen, når de skal til fritidsaktiviteter i hallen og boldklubben m. fl.

Vi forstår ikke den anførte udgift på 280.000 kr. til arealerhvervelse. Samtlige lodsejere langs linjeføringen har givet tilsagn om vedlagsfrit at afgive jord, ligesom dette er tinglyst, og har været omkring landinspektør.

Der ud over har cykelstigruppen tidligere tilkendegivet, at vi vil stille med frivillig arbejdskraft i størst muligt omfang.

Borgmesteren har offentlig udtalt (også på det seneste byrådsmøde) at det særligt var håndværkere og entreprenører i den vestlige del af kommunen der var ramt af Corona-krisen. Derfor vil det også give rigtig god mening at anlægget af cykelstien sker her i vores område.

Endelig så hár lodsejerne langs Debelvej afgivet jorden til cykelstien. Derfor kan etablering starte straks uden tid til forhandling med lodsejere om overtagelse af jorden. Det var vel netop det der var formålet med at fremrykke investeringerne i cykelstier, nemlig at hjulene skulle i gang hurtigst muligt efter Corona-krisen – og her tvivler vi på at nogen af de andre projekter kunne starte så hurtigt som vores.

Der skal naturligvis lyde et tillykke til Skovlundvej og Roustvej herfra – det er altså bare superfrustrerende når alle ikke lytter til argumenter, der oplyser sagen mere fyldestgørende. Det peger for os lidt i retning af, at der er lavet aftaler på forhånd. Der skal herfra lyder tak til Niels Christiansen for at tage vores bemærkninger med på vægtskålen om hvilke cykelstier, der bør prioriteres.

Men vi giver ikke op langs Debelvej. Udvalget har jo besluttet, at Debelvej stadig har så høj prioritet, at den tages med som et særskilt ønske på det kommende budgetseminar i 2020.

Vi kan for cykelstigruppens side godt love, at vi nok skal minde Jer om denne beslutning igen.

På vegne af cykelstigruppen, Debelvej
Jens Lauridsen og Laurids Knudsen

Du skal være logget på for at tilføje kommentar